Browsing Category

graafinen

graafinen

Mitä graafinen suunnittelija tekee? – mietteitä opintoihin hakevalle

20.1.2016

PC117449b

Viime vuoden puolella minulta pyydettiin juttua graafisen suunnittelijan ammatista ja opinnoista. Muistin tämän toiveen, kun heräsin siihen, että kevään 2016 yhteishaku on nyt käynnissä. Toivottavasti tästä on vielä jollekin vaihtoehtoja puntaroivalle apua. Juttu oli helpoin kirjoittaa kysymys-vastaus-muotoon. Korostaa täytyy, että nämä ovat minun kokemuksiani ja käsityksiäni tästä tosi monipuolisesta ammatista. Olen opiskellut medianomiksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja valmistunut sieltä 2014. Töitä olen tehnyt sekä freelancerina että työsuhteessa visuaalisen viestintään erikoistuneessa suunnittelutoimistossa. Tämä tausta tietty ohjaa omia vastauksiani. Monta vuotta esimerkiksi mainostoimistossa työskennellä saattaa olla erilaisia ajatuksia tästä ammatista. Nojoo, aloitetaanpas!

Mitä graafinen suunnittelija tekee?
Graafisen suunnittelijan toimenkuva voi olla hyvin moninainen varsinkin, jos on töissä pienessä toimistossa. Pääosin graafinen suunnittelija kuitenkin on tekemisissä ulkoasujen kanssa. Suunnittelun kohteena voi olla esimerkiksi yrityksen tunnus, web-sivu, pakkaus, opaste, ilmoitus, kirja, juliste tai animaatio. Graafisen suunnittelijan asiakkaita ovat yritykset, oppilaitokset, kustantamot, valtion laitokset, liitot jne. Ylipäänsä kaikki tahot, jotka tarvitsevat visuaalisen viestinnän palveluita. Käytännössä graafisen suunnittelijan työ on koneella istumista, taitto-ohjelmien pyörittämistä ja palavereihin osallistumista. Graafinen suunnittelija sommittelee taitollisia elementtejä, valitsee ja käsittelee kuvia ja ideoi visuaalisia kokonaisuuksia. Yksi keskeisin alue on typografia. Suunnittelija valitsee kirjaintyyppejä ja muotoilee tekstimassoja. Joskus työ voi olla hyvin konemaistakin. Näin esimerkiksi paksun romaanin taittaminen.

Missä graafinen suunnittelija voi työskennellä?
Graafinen suunnittelija voi työskennellä joko freelancerina tai palkollisena suunnittelutoimistossa, mainostoimistossa, lehden toimituksessa tai viestintätoimistossa. Myös useat suuret yritykset, valtionlaitokset ja osa yhdistyksistä saattaa palkata omia graafisia suunnittelijoitaan. Mainostoimistossa graafinen suunittelija voi toimia esimerkiksi AD:na.

P1207843b

Täytyykö graafisen suunnittelijan osata piirtää?
Tämä on vaikea kysymys, sillä vastauksia on monia. Ja mitä oikeastaan on piirtämisen taito? Yleensä sillä kai tarkoitetaan todellisuuden realistista jäljentämistä. Pääsääntöisesti graafinen suunnittelija pääsee kuitenkin vain harvoin kuvittamaan. Yleensä kuvitukset tilataan julkaisuihin erikseen kuvittajilta, jotka toki voivat olla koulutukseltaan myös graafisia suunnittelijoita. Jotkin oppilaitokset painottavat pääsykokeissaan realistisen kuvittamisen taitoja. En osaa sanoa, onko tämä hyvä vai huono asia. Metropolia Ammattikorkeakoulun pääsykokeiden yksi tehtävä oli esimerkiksi piirtää ”päästään” papukaija. Silloin tämä tehtävä tuntui vähän älyvapaalta. Sen tarkoituksena oli joka tapauksessa selvästikin mitata perinteisen piirtämisen taitoa. Tiedän graafisia suunnittelijoita, jotka eivät pidä piirtämisestä ja suunnittelijoita, jotka rakastavat sitä, mutta eivät juurikaan pääse sitä harjoittamaan. Itse olen piirtänyt paljon pienestä pitäen ja saanut kuviksesta hyviä numeroita. Kiinnostus piirtämiseen on varmaankin yhteydessä visuaaliseen lahjakkuuteen, jota graafiselta suunnittelijalta ehdottomasti vaaditaan. Lopputulemana sanoisin kuitenkin, että voi tulla loistavaksi suunnittelijaksi ilman realistisen piirtämisen taitoja.

Missä graafista suunnittelua voi opiskella ja millaista opiskelu on?
Suomessa graafista suunnittelua voi opiskella kaikilla eri tasoilla ammatti-instituutista yliopistoon. Kandidaatiksi ja maisteriksi voi opiskella Aalto Yliopistossa ja Lapin yliopistossa. Graafista suunnittelua voi opiskella myös ammattikorkeakoulussa, jolloin tutkintonimike on medianomi. Koulutusohjelma löytyy ainakin seitsemästä suomalaisesta ammattikorkeakoulusta. Näissä kaikissa opetussuunnittelmat saattavat erota toisistaan merkittävästikin. Metropoliassa ammattiopintoihin kuului mm. kuvailmaisua (piirtäminen ja maalaaminen), typografiaa, julkaisugrafiikkaa, markkinointiviestintää ja sähköistä viestintää. Näiden tekemiseen keskittyvien aineiden lisäksi opiskeltiin ainakin viestinnän ja mediakulttuurin teoriaa ja historiaa sekä yritystoimintaa ja alan juridiikkaa. Ammattikorkeakoulussa opintoihin kuuluu oleellisesti myös harjoittelu, joka opettaa työstä varmasti eniten. Harjoittelu kesti muistaakseni vähintään 5 kk. Metropoliassa opiskelu oli suurilta osin siis tekemistä ja paljon vähemmän perinteistä lukemista kuin mitä olin odottanut. Ero luokanopettajan opintoihin oli valtava, vaikka sielläkin oli paljon myös ”tekemistä”. Mieluusti olisin lukenut enemmänkin.

P1207838b

Mitä huonoja puolia graafisen suunnittelijan ammatissa on?
Riippuu siitä, mihin graafinen suunnittelija suuntautuu ja missä hän on töissä. Yleisiä alan huonoja puolia on kova kilpailu ja kiire. Stressinsietokykyä todellakin tarvitaan. Varsinkin mainostoimistoissa paine saattaa helposti nujertaa. Tämän olen todennut seuratessani useaa mainostoimistoissa työskennellyttä ystävää. Graafisen suunnittelijan on myös opittava olemaan hieman kovanahkainen. Suunnittelun tyylejä on monenlaisia ja kaikki tyylit eivät miellytä kaikkia. Kovaakin kritiikkiä pitää pystyä ottamaan vastaan. Joskus voi olla sellainen olo, että ei kertakaikkiaan saa luotua asiakasta miellyttävää lopputulosta. Sisukkuutta siis tarvitaan ja sosiaalisia taitoja. Asiakas on kuitenkin aina oikeassa (vaikka ei olisikaan), sillä hän on työn tilaaja. Oma näkemykseni on, että graafinen suunnittelija ei ole taiteilija (tiedän että tästä käydään debattia foorumilla jos foorumilla). Suunnittelija palvelee asiakasta, eikä voi koskaan tehdä työtä vain omista lähtökohdistaan. Ja vielä tuli yksi huono puoli mieleen: Työ vaatii toisinaan todellista pilkuntarkkuutta. Ihan pienillä lyöntivirheillä tai virheillä värikoodissa voi olla massiiviset seuraukset. Kirjan laittaminen painoon, esimerkiksi, vaatii monta tarkistuskertaa ja todellakin sitä raivopäivästä tarkkuutta. Tämä puoli ammattista tuli minulle yllätyksenä. Suurpiirteisyyteen taipuvaisena olen saanut monta karvasta läksyä. Onneksi tarkkuuteen voi kuitenkin oppia!

Mikä on parasta graafisen suunnittelijan ammatissa?
Varmastikin se, että tekemisen kenttä on niin laaja. Graafinen suunnittelija on tekemisissä kaikenlaisten visuaalisten asioiden kanssa. Valokuvaaminen, kuvittaminen, stailaus, matkustaminen, some, videot, infografiikka kaikki voivat kuulua graafisen suunnittelijan työhön. Itse olen myös innostunut siitä, että nykyään raja-aidat ovat kaatuneet siten, että graafinen suunnittelija voi joissain projekteissa löytää itsensä myös sisällön tuottajan roolista. Usein esimerkiksi uuden yrityksen perustamisen yhteydessä suunnittelija pääsee mukaan mielenkiintoisiin palavereihin, joissa koko yrityksen identiteetti on vielä rakentumassa. Graafinen suunnittelija pääsee mukaan pohtimaan paljon muutakin viestintään liittyvää kuin vain sitä, miltä asiat näyttävät. Työ on eläytymistä asiakkaan toiveisiin ja tavoitteisiin, ydinviestien tavoittamista ja sen kaiken muotoilua visuaalisesti miellyttäväksi paketiksi.

Miltä graafisen suunnittelun tulevaisuus näyttää?
Miksi ihmeessä esitän itselleni näin kinkkisiä kysymyksiä? Sanoisin, että graafista suunnittelua tarjoavat yritykset ovat tällä hetkellä taloudellisen tilanteen vuoksi yhtä vaikeassa paikassa kuin mainostoimistotkin ja monet muut viestintää tarjoavat yritykset. Kenttä on jatkuvassa muutoksessa ja uusia toimintamalleja luodaan. Pitkään on puhuttu printin kuolemasta, mutta esimerkiksi menneenä jouluna kirjojen myynti kasvoi. Ja sähköinen viestintä nyt ei ainakaan ole kuolemassa mihinkään. Päinvastoin, uusia alustoja tulee koko ajan lisää. Ehdotonta on, että graafinen suunnittelija on ihan koko ajan valmis opettelemaan uutta. Kaikki muuttuu yhä kiihtyvällä vauhdilla. Oppilaitosten ongelma on, että opetussuunnitelmat eivät koskaan pysy tahdissa mukana. Muistan, että koulussa esimerkiksi responsiivisuudesta (saman web-sisällön asettuminen eri laitteisiin) puhuttiin vain yhdellä kurssilla, kun se nyt on peruskauraa graafisessa suunnittelussa. Nykyään saatetaan esimerkiksi suunnitella web-sivu ensisijaisesti mobiilikäyttöön ja vasta toissijaisesti perinteiselle tietokonenäytölle.

Toivottavasti tästä oli vielä jollekin apua! Kysykää ja täydentäkäähän olkaa hyvä!

graafinen

Jouluanimaatio 2015

23.12.2015

PC127576_660px

Aatonaatto Turussa ja edessä kuusenhaku oikeasta metsästä, leipomista ja ehkä vähän kranssien vääntelyäkin. Olen onnistunut nappaamaan jonkin vatsataudin poikasen, jota olen potenut jo pari päivää. Toivon, että tänään viimeistään hellittää. Nämä kuvat ovat joulukorttimme kuvauksista, joiden lopputulos oli tänäkin vuonna animaatio. Klikkaa katsomaan valmis animaatio täällä. Valmistaudu hetken latausaikaan.

Ihanaa joulunaikaa itse kullekin!

PC127504BPC127522b

These pics are from the shootings of our this year’s Christmas card. You can watch the animated Christmas greeting over here. Have yourself a very merry Christmas!

graafinen

Kurkkaa portfoliooni!

11.12.2015

PC117467b

Ensimmäinen ja tärkein etappini freelancerina oli uuden portfoliosivun luominen. Nyt sivusto johannahorkko.com on vihdoin julki. Huh! Olipa siinä taas hommaa.

Olen suunnitellut yritys-, tapahtuma- ja näyttelyilmeitä, web-sivuja, lehtiä, kirjoja ja labeleita. Jonkinlainen lempilapsi on varmaan ollut tuo Unknown Cargo -galleria, josta olen tännekin useaan otteeseen kirjoitellut. Menneen syksyn yksi kivoimmista suunnittelutöistä taas oli Dystopia/Utopia -näyttelyn ilme Hippolyte-galleriaan.

Opiskelujen alussa olin kiinnostunut lehtialasta, mutta päädyin sitten kuitenkin suunnittelutoimistoon, jonne jäin lopulta myös vakituiseksi työntekijäksi. Se oli onni freelancer-osaamista ajatellen, sillä pääsin Dog Designilla tekemään tosi monipuolisesti kaikkea kuvausjärjestelyistä tunnuksiin. Vaikka opiskelut antavat perusteet moneen, vasta työelämässä oppii käytännössä tekemään juttuja alusta loppuun. Nyt olisikin varmaan järkevää miettiä, mihin erikoistuisin (näin ainakin henkikökohtainen uracoachini Maire minulle on vinkannut..). Web- ja printtipuoli kiinnostavat aika lailla yhtä paljon. Web-suunnittelun haaste on teknisten ympäristöjen hurja kehittymisvauhti. Graafinen suunnittelija ei kuitenkaan ole koodari, onneksi. Laajoissa web-projekteissa teen yhteistyötä teknisen toteuttajan kanssa. (Yksinkertaiset sivut onnistuvat kyllä ilmankin.) Siitä tulikin mieleeni: jos olet luotettava, visuaalisuudesta kiinnostunut koodaajaosaaja, laita minulle yhteystietosi. Etsin lisää yhteistyökumppaneita myös sillä saralla!

Pohdin lopputyössäni, mitä ekologinen graafinen suunnittelu on. Yleensä lopputyöaiheet alkavat loppua kohden oksettaa, mutta nyt kävi ihan toisinpäin. Vihreä graafinen suunnittelu kiinnostaa edelleen paljon. On nimittäin ihan kummallista, että graafisen suunnitelijan ekologisesta vastuusta tai käytännöistä ei puhuta Suomessa lainkaan. En tietenkään voi vielä sanoa olevani mikään asiantuntija tuolla alueella, mutta olen tosi kiinnostunut oppimaan lisää ja toivon, että joku muukin kiinnostuu aiheesta välitykselläni.

Portfolio_etusivu

Freelancer-elämän vapaus on aika ihanaa. Taitaa olla meneillään jokin kuherruskuukausi. Tarkoitus on lähitulevaisuudessa tuoda freelance-arki näkyvämmäksi blogissa. Ajattelin kirjoitella mahdollisuuksien mukaan työprojekteistani ja graafisen suunnittelijan työstä noin niin kuin yleisesti. Aiemmin on myös toivottu juttua graafisen suunnittelun opinnoista. Sellainenkin postaus on tekeillä omista kokemuksistani. Kohtahan on taas kevät ja kouluihin haku käynnistyy!

I’ve just recently updated my portfolio. Go and check in out: johannahorkko.com!

graafinen

Vihreän talon uusi ilme ja tuoksukynttilät

2.12.2015

PC017128b

Jo muutamaan otteeseen olen luvannut lisää kuvia Vihreälle talolle suunnittelemistani kynttiläetiketeistä. Tässä niitä nyt on. Samassa rysäyksessä, vähän kuin varkain, syntyi Vihreälle talolle myös uusi tunnus. Ajatus oli Annikan, joten mikäs siinä sitten auttoi. Ja käyntikortit syntyivät samalla myös. Niiden kääntöpuoleksi valittiin otos eräästä Vihreän talon räsymatosta. Käyntsäristä tuli mielestäni tosi kiva! Elegantti Bodoni (kirjaintyyppi) yhdistettynä arkiseen räsymattoon kuvaa aika osuvasti Vihreän talon tyyliä.

PC017131b

Annika antoi vapaat kädet etikettien suhteen. Syntyi kaksi ehdotusta, joita Annika valitsi tämän klassisemman. Passaa hyvin hempeään käärepaperiin. Paperin kiedontasysteemi on Annikan ajatus. Loistava idea!

_MG_8075b_MG_8085b

Kuten viime postauksessa kirjoitin, Parolan aseman markkinoilla nämä kynttilät myytiin loppuun ripeästi. Tällaisia juttuja olisi kiva suunnitella lisää. Jos siellä on joku, joka toivoo blogiinsa uudistusta (logoa, saittia tai banneria) tai suunnittelee omia tuotteita, ota ihmeessä yhteyttä!

Annika from Vihreä talo created her own set of soy candles for the Christmas market last weekend. I was delighted when she asked me to design the labels. Also business cards were designed. This was so much fun. I’d love to design something similar in the future. Feel free to contact me if you’re thinking of changing the looks of you’re blog or creating products of you’re own!

graafinen Sisustus tyyli

Mielessä nyt – lokakuu 2015

28.10.2015

Nyt on koittanut se niljaisten mustien lehtien ja märkien kallioiden ajanjakso. Kaapista pitää kaivaa esiin lämpimämmät kaulahuivit ja pipot. Lehdet ravisteltuaan luonto vetäytyy omiin oloihinsa. Ihan kuin yhteisestä sopimuksesta linnutkin hiljenevät. Seuraavaksi odotetaan ensilunta.

1. Alina Piun tämän talven mallisto on jälleen ai että. Halosenniemessä otetut kuvatkin ovat kuulaan harmonisia. Kuvan kaulahuivi on lempparini. Talvitakkinikin on tummansininen, joten tuo sopisi aika hyvin…
2. Olettehan kuulleet Unplash-sivustosta? Siellä on liuta upeita ilmaisia korkearesoluutioisia kuvia mihin käyttöön tahansa. Tämän kuvan latasin juuri pöytäkoneen taustakuvaksi.
3. Urban Outfitters sen tietää, rottinki on kuumaa kamaa edelleen. Magical Thinking Open Eye -peilistä tulee jostain syystä tästä mieleeni muumien Taikatalven Jäärouva, jonka katse muuttaa kohteensa jääksi.
4. Annon syksyllä kasvanut korikokoelma on varsin kelvollinen. Eihän näihin ehkä pihan lehtiä raaskisi haravoida, mutta jonkin palmun voisin hyvin tuollaiseen suojaruukussa istuttaa.
5. Ruotsalaisesta Nollimages-palvelusta voi kuvien lisäksi ostaa myös julisteita. Kuvien määrä on valtava. Tämä vuodenaikaan sopiva Måns Bergin ruotsalainen maisema olisi edukseen valkoisissa kehyksissä.

syyskuun2015suosikit

My favourite’s this October:
1. Knitwear from Finnish Alina Piu.
2. Unplash, where I just recently downloaded this pic as a background pic.
3. Urban Outfitters: Magical Thinking Open Eye.
4. Anno’s new baskets.

5. Imagine this Måns Berg’s poster from Nollimages’s in white frames…

graafinen Sisustus

Sumussa

12.10.2015

Julisteista on tullut nykypäivän kodinsisustuksen vakiokamaa. Olen etsinyt jo pitkään nettikauppoja, jotka myisivät kiinnostavaa valokuvataidetta julisteina. Valokuvataiteen museoiden verkkokaupat ovat hyviä, mutta muita taiteellisesti korkeatasoisia valokuvajulisteita myyviä nettikauppoja on yllättävän vaikea löytää. Metsästäessäni valokuvajulisteita olen muuten spotannut ihan selvän trendin: sumuisuus. Tässä pikainen poiminta sumuisia kuvia. Mukana myös vähän maalaustaidetta julisteina.

Iloa uuteen viikkoon! Toivotaan kuitenkin aurinkoa, ei sumua.

Posterit_sumu_kotilo

Julisteet vasemmalta oikealle:
One must Dash: A Day in May
& A Penny For Your Toughts (The Poster Club), Silde Bonde: Mist (The Poster Club), Prelude Posters: Mists no 2 (Society 6), RK Design: On the road 2 (The Poster Club), Jaana Komulainen: Getaway (The Poster Club)

Ps. Jos sumuinen vaikutelma inspiroi enemmänkin, kannattaa kameralla kokeilla tällaista Pinterestistä bongattua muovipussitemppua.

I’ve spotted several misty posters lately. Here’s a collection picked out from the collections of The Poster Club and Society 6.

graafinen Helsinki

TypoCraft Lokalissa

6.9.2015

P8292338b

Nyt kun Helsingissä on käynnissä Designweek on menoa ja vipellystä joka sormelle. Kaiken tämän keskellä älkää toki missatko Lokalin uutta TypoCraft-näyttelyä, joka esittelee typografista taidetta ja typografiasta ammentavia tuotteita. Esillä on taiteilijoiden, muotoilijoiden ja graafisten suunnittelijoiden töitä. Koska näyttelyn kaikki teokset eivät mahtuneetkaan Lokalin uusiin tiloihin (jotka ovat toki isommat kuin vanhat), näyttely on levittäytynyt myös Kansallismuseoon, Putte’siin ja Cafe Ekbergin näyteikkunaan. Kävin itse avajaisissa ja vielä seuraavalla viikolla uudemman kerran nappaamassa nämä kuvat. Hipelöin tositarkoituksella sekä keramiikkaa (yllä) että nahkaisia säilyttimiä (neljäs kuva).

Hei ja jos olit kouluaikoina sellainen kiltti tyttö tai poika, jolle ei koskaan tullut mieleenkään kaivertaa pulpetin kanteen, mene nyt leikkimään rebeliä Lokaliin. Siellä saa luvan kanssa harjoittaa pulpettitypografiaa.

IMG_5919bP8292326bP8292333b

elämää graafinen Helsinki tyyli

Monokini 2.0 muotinäytöksessä

30.8.2015

IMG_5914b

Eilen kävin liikuttumassa Monokini 2.0 hyväntekeväisyysmuotinäytöksessä Yrjönkadun uimahallissa. Katsojat saivat vetää jalkoihinsa Finlaysonin froteetossut ja asettua holvikaarin reunustetun altaan ympärille, jonka keskelle catwalk oli viritetty. Altaan toisessa päässä soitti Astrid Swan orkestereineen ja vedessä hyörivät myös kuviokellujat. Rintasyövän kokeneet yksirintaiset ja rinnattomat naiset toimivat itse malleina suomalaisten muotisuunnittelijoiden suunnittelemille uima-asuille. Yksi mieleenpainuvimmista hetkistä oli, kun Elina Halttunen (projektin alkuperäisen idean äiti) saapui lavalle heiluttaen punaista huivia (vähän kuin Delacroixin Liberty Leading the People). Kuviokellujat asettuivat lavan jatkeeksi ikään kuin muodostaen Elinalle tietä. Naisen kauneus ei ole kaksirintaisuudesta kiinni. Kuka ylipäätään määrittää millainen on kaunis naisvartalo? Hyväksyvä suhtautuminen naisen kehoon kaikissa muodoissaan kannattelee meitä kaikkia ja luo väylää vapaudelle olla juuri sellainen kuin on ja nauttia siitä. Sanoma voimauttaa myös kaksirintaista.

Olen kirjoittanut Monokini 2.0 -projektista useaan otteeseen ennenkin (lue esim. Monokini 2.0 Valokuvataiteen museossa). Tällä kertaa olin tässä tapahtumassa mukana suunnittelemassa julisteen ja käsiohjelman.

P8292279bP8292319bP8292292b

Jos et päässyt paikalle, tapahtumaan voi myös osallistua lahjoittamalla Syöpäsäätiön Monokini 2.0 -keräykseen vapaavalintaisen summan. Lahjoittamaan pääset tästä.

Monokini 2.0 project has been part of my life for a few years now since I’ve been doing graphic design for the project. Yesterday was one of the highlights of the project. There was a charity catwalk show in Yrjönkatu Swimmingpool in Helsinki. Ordinary Finnish women who have suffered from breast cancer were models for swimsuits designed by Finnish designers. Seeing the women who have lived with the illness and lost one or two breast on the way celebrating their beautiful bodies like this was beyond-words empowering. Who says you need two?

graafinen Sisustus

Ovinumerotypografiaa

15.8.2015

Nyt menee kyllä hieman blogini sisällön ulkopuolelle. Ihan lähitulevaisuuden vaihtoehtona ei nimittäin ole omakotitalon hankkiminen. Se ei silti estä innostumasta näistä NAKNAKin teräslangasta valmistetuista ovinumeroista. Varsinkin nuo 8 ja 0 kiehtovat silmääni. Vinkkinä omakotiasujille siis!

NAKNAK_talonumerot

graafinen ruoka

Villiä vegeä: villiyrttireseptejä ja suomalaista designia

28.3.2015

P3260050b

Kiva ja ennakkoluuloton kasviskeittokirja tämä vastailmestynyt, toimistomme taittama Katariina Vuoren ja Sami Tallbergin Villiä vegeä. Villiyrttejä hyödyntävät herkut on katettu samaan pöytään kaikenlaisen suomalaisen designin kanssa; astioiden lisäksi mukana on mm. tuoleja ja laukkuja, jopa kenkiäkin. Rohkeaa! Kannattaa käydä selailemassa kirjakaupassa. Kiinnostanee designkeräilijää ja villiyrttikokkailijaa yhtälailla.

P3270089bP3270097bP3270093bP3270098bP3270096b

Villiä Vegeä by Katariina Vuori and Sami Tallberg breaks limits in how design objects and food can be combined. Wildherb foods are presented on and in Finnish design objects such as plates, chairs and bags.